Care Refresh is een drone "verzekering" van DJI die alle schade dekt tegen een vast laag bedrag.

De verzekering is maximaal 1 jaar geldig en dekt maximaal 2 schades. Verlies van de drone wordt niet gedekt.

Op deze pagina leest u alles over Care Refresh.


Tweedehands drone met Care Refresh?

Care Refresh wordt gekoppeld aan de drone, en neem je dus automatisch mee over bij de aankoop. Let op dat care refresh nog geldig is gedurende het restant van het jaar sinds het afsluiten en activeren van de verzekering. Het is tevens mogelijk dat er al een crash / schade is geclaimd op de care refresh. Dit kun je hier controleren:https://repair.dji.com/en/djicare/coverage. Op deze pagina kun je bekijken hoeveel van de Care Refresh al is gebruikt door het serienummer van de drone en de Care Refresh registratiecode in te vullen. Tip: vraag bij de aankoop altijd om de originele Care Refresh code die is gebruikte om de verzekering te activeren. Het serienummer van de drone vind je op de drone en/of verpakking.


Tweedehands drone zonder Care Refresh?

Wanneer er nog geen care refresh is afgesloten dan kan dit alsnog, maar omdat de drone al gebruikt is moet u eerst bewijzen dat de drone nog helemaal in orde is.

Om dit laatste aan te tonen volgt u deze instructies (in het Nederlands). De verzekering is vanaf het moment van registreren (op het serienummer van uw drone) geldig gedurende 1 jaar en 2 vervangingen.